การบินไทยเปิดตัว THAI e-Library ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำหรับผู้โดยสารการบินไทยและไทยสมายล์

ผู้ชมทั้งหมด 511 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ THAI e-Library สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล สำหรับผู้โดยสารและลูกค้าห้องรับรองพิเศษของการบินไทยและไทยสมายล์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารและลูกค้า สามารถใช้ระบบ THAI e-Library ได้ทุกที่ทุกเวลา ตามสถานที่ที่กำหนดและที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ส่วนตัว เพื่ออ่านในภายหลังได้ ซึ่งระบบ THAI e-Library นี้ รองรับการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล จำนวน 50 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ และนิตยสาร จำนวน 43 ฉบับ รวมทั้ง มีความหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เยอรมัน เป็นต้น

นอกจากนี้ บน Platform ดังกล่าว ยังให้บริการ Sawasdee Magazine Online รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่นๆ ที่จะตามมาในเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้โดยสารและลูกค้าห้องรับรองพิเศษ ของการบินไทยและไทยสมายล์ สามารถเข้าใช้งานระบบ THAI e-Library ได้ ตามช่องทางดังนี้

ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com หรือเว็บไซต์ thaismileair.com เลือกหัวข้อจัดการการจอง “Manage my booking” ระบุหมายเลขการจอง (PNR) และนามสกุลของผู้โดยสาร (Last Name) โดยจะมีปุ่ม THAI
e-Library ให้กดหลัง login

ผ่าน QR Code ที่จัดตั้งไว้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องรับรองพิเศษของการบินไทยและไทยสมายล์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ และห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต *สำหรับลูกค้าห้องรับรองพิเศษ เมื่อลงทะเบียนผ่าน QR Code แล้วสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 4 ชั่วโมง (โดยสามารถลงทะเบียนใหม่ได้หากยังอยู่ในพื้นที่บริการ) ผู้โดยสารสามารถศึกษารายละเอียดการให้บริการ THAI e-Library เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com