การบินไทยเปิดสำรองที่นั่งผ่านContact Center24 ชั่วโมง

ผู้ชมทั้งหมด 785 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์ หรือ THAI Contact Center (TCC) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร ได้ที่โทร. 0-2356-1111 ทุกวันตลอด 24 ชม. หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com