การบินไทยเป็นประธานการประชุมสายการบินอาเซียน (ASEAN Airlines Meeting) ครั้งที่ 45

ผู้ชมทั้งหมด 276 

นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสายการบินอาเซียน (ASEAN Airlines Meeting – AAM) ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) ครั้งที่ 49 เพื่อให้สายการบินในประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินได้รับทราบถึงข้อมูลของสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน และร่วมหารือแนวทางการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค