การบินไทย-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขนส่งมะม่วงสู่เกาหลีใต้

ผู้ชมทั้งหมด 1,530 

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษสู่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียติ ร่วมในพิธี ณ คลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าทางอากาศเกิดปัญหาการขาดแคลนระวางบรรทุก ทำให้ค่าระวางมีอัตราสูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ไทย ในการส่งออกไปขายในต่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย โดยได้ลงนามสัญญากับ บริษัท Profreight Group ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ง บริษัท Swift จำกัด ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย ในการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER รวมจำนวน 13 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 20 ตัน รวมทั้งสิ้น 260 ตัน ซึ่งเป็นอีกทางที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

บริษัท การบินไทยฯ พร้อมสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งผลไม้ไทยไปยังประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทย อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป