การบินไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง TG Together we run

ผู้ชมทั้งหมด 1,417 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างพนักงาน เพื่อแสดงพลัง ความรัก และความสามัคคีในองค์กร ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต