“การบินไทย” ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์10รายการ

ผู้ชมทั้งหมด 612 

“การบินไทย” ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ไม่ใด้ใช้งานกว่า 10 รายการ สามารถยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ของการบินไทยที่ประกาศขาย 10 รายการประกอบด้วย

1.สำนักงานสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวา

2.สำนักงานหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถ 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

3.อาคารรักคุณเท่าฟ้า เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

4.สำนักงานขายภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

5.สำนักงานขายเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา

6.สำนักงานขายพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา

7.สำนักงานขายอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา

8.สำนักงานขายขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2 ตารางวา

9.สำนักงานขายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 69.1 ตารางวา

10.ที่ดินเปล่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 49.5 ตารางวา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีเอกสารซองคุณสมบัติ เอกสารซองเสนอราคา และ เอกสารซองหลักประกันการเสนอราคามาพร้อมกัน โดยจะตรวจสอบซองคุณสมบัติและซองหลักประกันการเสนอราคาก่อนที่จะพิจารณาซองเสนอราคา

โดยบริษัทจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด และเหมาะสมกับสถานการณ์การฟื้นฟูกิจการของบริษัทก็จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล propertyforsale@thaiairways.com และที่ https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/PropertyForSale.page โทร. 0-2545-2128 หรือ 08-1813-5968 Facebook : TGPropertyForSale หรือ Line : https://lin.ee/Tf6NkW9