การบินไทย ร่วมกับ ANS เปิดหน่วยคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru

ผู้ชมทั้งหมด 686 

การบินไทย ร่วมกับ ANS ให้บริการทางสุขภาพครบวงจร พร้อมเปิดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru สำหรับลูกค้า 

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ โดยรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ และ บริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จํากัด (Advance National Solutions Co.,Ltd. หรือ ANS) ในการให้บริการทางสุขภาพครบวงจรสําหรับลูกค้าของการบินไทยและไทยสมายล์ พร้อมเปิดให้บริการหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru

โดยมี นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และนายแพทย์ สมโภช นิปกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จํากัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทยฯ นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นางพริมา เลี้ยงเจริญชัย กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จํากัด และนายวิฑูรย์ อารยะพิพัฒน์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ คอร์ป จำกัด (Prolab) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

นายนนท์ กล่าวว่า การบินไทย เป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ได้จัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru ตามมาตรการเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส ภายใต้โครงการ Royal Orchid Hospitality Medical Assistance Service บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของสายการบินไทยและไทยสมายล์ ที่มีบัตรโดยสารการบินไทยหรือไทยสมายล์, สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรแพลทินัมและบัตรทอง รวมทั้งผู้ติดตามของสมาชิก

การบินไทย เห็นความจำเป็นในปัจจุบันที่ลูกค้าต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทาง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ในเงื่อนไขการเดินทางเข้า-ออก ของจุดหมายปลายทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ โดยรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จํากัด โดยเลือก บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ คอร์ป จำกัด (Prolab) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้บริการ ตรวจ วิเคราะห์ และรายงานผล  

โดยจะให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive-Thru ที่สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-14.00 น. ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564 โดยลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thaiairways.com  

นอกจากนี้ ในอนาคต การบินไทย ได้เตรียมพร้อมให้บริการในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป ภายใต้ความร่วมมือเพื่อให้บริการทางสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

นายแพทย์ สมโภช นิปกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ เนชั่นนัล โซลูชั่นส์ จํากัด กล่าวว่า บริษัท ANS ร่วมกับ บริษัท การบินไทยฯ โดยรอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ จัดสรรบริการทางการแพทย์ครบวงจร เริ่มจากการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับการยอมรับระดับสากล เป็นเอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของผู้โดยสารการบินไทย ไทยสมายล์ และสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส

พร้อมกันนี้ยังมีการเตรียมบริการทางการแพทย์ครบวงจร, Medical Butler แพทย์ประจำตัว, การจัดโปรแกรมสุขภาพและจัดการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพสมบูรณ์ ใน New Normal นับจากนี้