การบินไทย เร่งขายสินทรัพย์ 16 รายการเสริมสภาพคล่อง

ผู้ชมทั้งหมด 713 

การบินไทย เร่งขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม 16 รายการ เสริมสภาพคล่อง หลังเงินสดในมือสิ้นปีนี้เหลือ 1.6 พันล้านบาท พร้อมเตรียมยื่นกู้ใหม่ ..นี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI มีแผนที่ดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 19 รายการ ในช่วงที่ผ่านาจำหน่ายแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขาย 16 รายการ โดยแบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศรวม 10 แห่ง ขายแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม, ที่ดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้า ดอนเมือง, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงใหม่, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงราย, ที่ดินและอาคารจังหวัดพิษณุโลก, ที่ดินและอาคารจังหวัดอุดรธานีและที่ดินและอาคารจังหวัดขอนแก่น 

นอกจากนี้การบินไทยยังมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวมจำนวน 9 รายการ ประกอบด้วยอังกฤษ 2 รายการ, อิตาลี 1 รายการ, ฟิลิปปินส์ 1 รายการ, ฮ่องกง 2 รายการ, สิงคโปร์ 2 รายการ และอินโดนีเซีย 1 รายการ โดยแผนการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผน

ปรับโครงสร้างและการจัดการสภาพคล่อง ซึ่งการบินไทยประมาณการณ์ว่าภายในเดือนธันวาคม 2564 จะมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 1,651 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการรวมขายที่ดินและอาคารและการขายหุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS แต่ไม่รวมขายเครื่องบิน ส่วนการดำเนินการจัดหาสินเชื่อ ปัจจุบันได้จัดทำรูปแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสินเชื่อใหม่ให้ผู้บริหารแผนพิจารณาแล้ว คาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถร่างสัญญาสินเชื่อใหม่ พร้อมนำส่งสัญญาให้กับผู้ให้สินเชื่อพิจารณาได้

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูนั้น ขณะนี้การบินไทยได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูมากว่า 4 เดือน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการชำระหนี้ สำหรับงวดรายการระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ย.2564 โดยได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านบาท ขณะที่เรื่องของการปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุนนั้น ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนราว 2.69 หมื่นล้านบาท เป็นจำนวน 2.18 หมื่นล้านบาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวนประมาณ 516 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการลดทุน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ในส่วนการปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์กรในช่วงที่ผ่านมานั้นการบินไทยมีจำนวนพนักงานจาก 29,500 คน เหลือ 21,300 คน และจะปรับลดต่อเนื่องในปี 2565 ให้เหลือ 14,500 – 14,750 คน