การรถไฟฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้ชมทั้งหมด 804 

วันนี้ (8 ก.ค. 2564)เวลา 13.30 น. นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน รับมอบสเปร์ยพ่นช่องคอ สารสกัดลำไยและโพรโพลิส จำนวน 2,200 ขวด มูลค่า 627,000 บาท จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยคุณอติภา ประภาสะวัต ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่การรถไฟฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวว่า การรถไฟฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ่ประชาชน ชุมชน ตลอดจนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน