การไทยหวังรักษาสภาพคล่องทางการเงิน1.2หมื่นล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 1,008 

การบินไทย เร่งหารายได้เสริมสภาพคล่อง รุกธุรกิจที่อยู่นอกเหนือการบินเต็มสูญ ชี้ช่วงก่อนโควิดมีสภาพคล่อง 1.2 หมื่นล้านบาทรองรับบริหารจัดการภายในองค์กรในช่วงระหว่างดำเนินการแผนฟื้นฟู ยันยังไม่ตัดสินใจเปิดโครงการสมัครใจลาออก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปรับตัวของธุรกิจการบินในยุค Disruptions หลังจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นั้นในส่วนของการบินไทยมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่าย หารายได้เสริมจากธุรกิจที่อยู่นอกเหนือการบิน (นอนคอร์) อาทิ ธุรกิจครัวการบิน คาร์โก้ และศูนย์ซ่อมอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด -19 การบินไทยมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งภายหลังการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามขั้นตอนของศาลล้มละลายถือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรทำให้สามารถพักชำระหนี้อัตโนมัติกับเจ้าหนี้ หรือ Automatic Stay และการบินไทยสามารถรักษาสภาพคล่องดังกล่าวเพื่อนำมาบริหารจัดการภายในองค์กรได้ โดยหลังจากนี้ยังจำเป็นที่ต้องเร่งหารายได้ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่ตัดสินใจเปิดโครงการสมัครใจลาออก

สำหรับความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ถึงวันที่ 2 พ.ย.นี้ โดยหลังจากนั้นจะใช้เวลาอีกราว 14 วัน เพื่อแย้งหนี้และตรวจสอบยอดหนี้ที่แท้จริง ก่อนจะยื่นเสนอแผนฟื้นฟูไปยังศาลล้มละลายกลางในช่วงปลายไตรมาส 4/63 หรือ ต้นไตรมาส 1/64 จึงจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเจ้าหน้ารายใหญ่ได้ยื่นคำร้องรับชำระหนี้แล้ว อาทิ เจ้าหน้าธนาคาร เจ้าหนี้ประเภทสหกรณ์  เป็นต้น