ก.คมนาคมทุ่มงบ3.4พันล้านอัพเกรดถนนจ.นครพนมม

ผู้ชมทั้งหมด 891 

“คมนาคม” ทุ่มงบกว่า 3.4 พันล้านบาทอัพเกรดโครงข่ายถนนจังหวัดนครพนม 3 สายทาง เพิ่มช่องจราจร รองรับการเดินทางเชื่อมโยงเพื่อนบ้านหนุนเศรษฐกิจชายแดนโต หนุนการท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปีงบฯ64 กระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายถนนในจ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 3,465 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงขยายถนนเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณบ้านท่าดอกแก้ว-อ.ศรีสงคราม ระยะทาง 28 กิโลเมตร (กม.) วงเงินก่อสร้าง 980 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปี 67

2.โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำเภอท่าพนม ระยะทาง 9 กม. วงเงิน 1,450 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นแนวเส้นทางใหม่ 4 ช่องจราจร คาดดำเนินการแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 67 และ 3.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงจังหวัดบึงกาฬ-อำเภอบ้านแพง ตอนที่2 ระยะทาง 40 กม.วงเงิน 1,080 ล้านบาท โดยเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ คาดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 66

ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และองค์กนปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) นั้นอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชน

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม.มูลค่าโครงการ 67,965 ล้านบาท ว่า จะเริ่มดำเนินการเวนคืนในปี 64 ซึ่งจะสามารถดำเนินการประกวดราคาภายในปี 64 และเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 64 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี 67-68 นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) คู่ขนานกับทางรถไฟโครงดังกล่าวในอนาคตด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้