ก.พลังงานใช้โควต้าไฮบริดเฟิร์มเป็นโรงไฟฟ้าขยายผล100MW

ผู้ชมทั้งหมด 807 

ก.พลังงานเตรียมไฟฟ้าโควต้าโรงไฟฟ้าSPP Hybrid Firm 100 เมกะวัตต์ที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาเปิดประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล ส่วนโรงไฟฟ้าชุมชุมเคาะนำร่อง150 เมกะวัตต์เตรียมเสนอกบง. 11 พ.ย.นี้

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมนำใบอนุญาตของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm (ไฮ บริดเฟิร์ม) ปี 2560 ขนาดกำลังการผลิตที่คาดว่าจะเหลืออยู่ราว 100 เมกะวัตต์ที่เลยกำหนดเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)ไปตั้งแต่ 13 ธ.ค. 2562 มาประมูลใหม่ภายใต้ “โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล” ซึ่งเดิม คือ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) หรือโครงการระยะเร่งด่วน 100 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ในเบื้องต้นนั้นคาดว่าจะใช้การประมูลแข่งขันด้านราคาเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ส่วนราคารับซื้อไฟฟ้านั้นจะใช้กรอบราคาเดียวกันกับโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ราคารับซื้อเบื้องต้นไม่เกิน2.44 บาทต่อหน่วย มาเป็นกรอบพิจารณากำหนดราคาประมูลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเปิดราคาประมูลที่เท่าไหร่ต่อไป อย่างไรก็ตามคาดว่าจะประกาศรับซื้อได้ต้นปี 2564

อนึ่งโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ปี 2560  มีผู้ชนะประมูลประมูลทั้งหมด 17 ราย และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 300 เมกะวัตต์  แต่ปัจจุบันมีเพียง 3 รายที่ได้ลงนามสัญญา PPA แล้ว แต่ที่เหลืออีก 14 ราย ผิดสัญญาลงนาม PPA  ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้ารวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ ทั้งนี้คาดว่า กกพ.จะสรุปผลว่าจะเหลือผู้ประกอบการกี่รายที่ได้ต่อสัญญา PPA และจะมีปริมาณไฟฟ้าที่แท้จริงเหลือให้โครงการโรงไฟฟ้าขยายผลกี่เมกะวัตต์ ซึ่ง กกพ.จะสรุปผลให้กระทรวงพลังงานทราบภายในเดือน พ.ย. 2563

โรงไฟฟ้าชุมชนเข้ากบง.11 พ.ย.63

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ข้อสรุปในหลักเกณฑ์การรับซื้อแล้ว โดยจะนำร่องรับซื้อไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์ และกำหนดรับซื้อในเชื้อเพลิงชีวมวล และชีวภาพจากไม้โตเร็ว เท่านั้น ซึ่งก็ต้องไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้วย โดยจะเตรียมจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 11 พ.ย.63 และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในเดือน พ.ย.นี้ พร้อมคาดว่าจะประกาศให้เอกชนยื่นข้อเสนอได้ในเดือน ม.ค.64

สำหรับเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนั้นจะแบ่งการรับซื้อจากโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อตามหลักเกณฑ์เดิม 5.3725 บาท ต่อหน่วย โดยต้องการให้โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด โดยมีขนาด 3-6 เมกะวัตต์ต่อชุมชน โดยการประมูลแข่งขันด้านราคานั้นจะคำนึงถึงศักยภาพสายส่ง สายจำหน่ายไฟฟ้าที่จะมารองรับศักยภาพของเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ภาพหลังจากได้นำร่อง 150 เมกะวัตต์แล้วก็จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จจากโครงการนำร่อง โดยหากไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจจะพิจารณายกเลิกการดำเนินการในส่วนที่เหลือ ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 กำหนดปริมาณรับซื้อทั้งหมดภายในปี 2567 ถึง 1,933 เมกะวัตต์ แต่หากประสบความสำเร็จก็จำพิจารณาขยายผลต่อไป