ก.พลังงานเล็งดึงSPP Hybrid Firmเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 918 

.พลังงานเล็งดึงโควต้าโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ที่ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ทันตามกำหนดราว 100 เมกะวัตต์เปลี่ยนเป็นโควต้าโรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปพิจารณายกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm ปี 60 ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือPPA ) กับการไฟฟ้าได้ทัน 13 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ามีประมาณ 100 เมกะวัตต์ โดยให้กกพ.พิจารณาให้เสร็จภายใน 30 ต.ค. 63 นี้ และนำกลับมารายงาน กบง.อีกครั้ง 

ทั้งนี้การนำโควต้าของโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ดังกล่าวมาเป็นใช้เป็นโควต้าให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นจะช่วยให้โครงการเดินหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไว้ให้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็สามารถดำเนินการโครงการได้ 

ขณะเดียวกันกกพ. ก็อยู่ระหว่างพิจารณาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการที่ลงนาม PPA ไม่ทันตามกรอบเวลา 13 ธ.ค. 62 ว่า กกพ.จะถูกฟ้องร้องหรือไม่และสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างไร  เนื่องจากเป็นเพียงการผิดสัญญาลงนาม PPA แต่ยังไม่ผิดสัญญาการขายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ที่กำหนดให้ SCOD ภายในปี 64 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา กบง.ที่ผ่านมาอนุมัติให้ กกพ.ไปพิจารณาขยายเวลา SCOD ให้กับกลุ่มดังกล่าวจากปี64 เป็นปี 65 ด้วยเช่นกัน