ก.พลังงานแจงมีมาตรฐานชัดเจนกำกับดูแลรถขนส่งน้ำมัน

ผู้ชมทั้งหมด 834 

ก.พลังงานชี้แจงกรณีเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกพ่วงที่จังหวัดบุรีรัมย์ยันกรมธุรกิจพลังงานมีการกำกับดูแลรถบรรทุกน้ำมันที่มีมาตรฐานที่ชัดเจน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวกรณีเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกพ่วงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในคืนวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า กรมธุรกิจพลังงานมีการกำกับดูแลรถบรรทุกน้ำมันที่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ที่จะดูแลในส่วนของตัวถังน้ำมันกับอุปกรณ์การยึดติดตัวถังกับรถบรรทุกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตทุกปี และต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถบันทึกระยะทาง เวลาและความเร็วของรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการต้องเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน     ซึ่งในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประกอบการต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตที่ทำให้ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อ และอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจนน้ำมันรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้ต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการเกิดอุบัติเหตุ  ส่วนตัวรถบรรทุกนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมขนส่งทางบก

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวคงต้องรอการพิสูจน์ว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งกระทรวงพลังงานเองนั้นยืนยันว่ามีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ชัดเจนในส่วนของถังน้ำมันกับอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย มีการตรวจสอบทุกปี  ด้านคนขับรถบรรทุกน้ำมันก็จะต้องมีบัตรผู้ปฏิบัติงานจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับขี่ปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถขับได้ 

ส่วนของความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการรถขนส่งน้ำมัน  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ.2535 แล้ว ผู้ประกอบกิจการรถขนส่งน้ำมันยังได้มีการประกันภัยความรับผิดชอบเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกอันเกิดจากการประกอบกิจการดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 โดยมีจำนวนเงินของประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งซึ่งไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

“กระทรวงพลังงานขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตามผมได้ประสานสั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน และพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปดูแลรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว  พร้อมทั้งให้กำชับการดูแลรถขนส่งน้ำมันให้มีความรอบคอบมีมาตรฐานการทำงานตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก”นายกุลิศ กล่าว