ก.พลังงานโชว์พลังงานชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 1,644 

กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการพลังงานชุมชนเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน “ลดใช้พลังงาน-เพิ่มรายได้” ให้กับชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจ.เชียงใหม่ หลายแห่งก็ได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี ล่าสุดกระทรวงพลังงาน โดยนายชำนาญ กายประสิทธ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานที่ครบวงจร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SMEs) สำนักงานพลังงาน จ.เชียงใหม่ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการส่งเสริมเตามณฑล หรือเตาประหยัดพลังงานแบบ 2 กระทะ ทดแทนเตาแบบเดิม ด้วยงบประมาณ 35,950 บาท สามารถลดรายจ่ายและผลิตสินค้าได้มากขึ้น การใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟืนลดลง 70% หรือ 672 กก./เดือน ช่วยร่นระยะเวลาในการผลิต และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 40,320 บาท/ปี

ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 2 x 2 เมตร เพิ่มเติมด้วยงบประมาณปี 2563 จำนวน 21,000 บาท เพื่อสนุบสนุนให้กับกลุ่มวิสาสาหกิจชุมชน เพื่อให้การตากหนังหมูถูกสุขลักษณะไม่มีปัญหาฝุ่นละออง แมลง และความชื้น ช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้า เพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้น รวมถึงลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงานลดการใช้แก๊สหุงต้ม

โดยการรวนหนังหมูลงสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณ 500 บาทต่อเดือน หรือ 6,000 บาทต่อปี พร้อมได้ประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงกว่า 80% ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 2,000 บาท หรือปีละ 24,000 บาท

ส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกให้กับชุมชน ช่วยเพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้น ลดการสูญเสียขั้นตอนการผลิตทำให้การตากปลาใช้ระยะเวลาลดลงประมาณ 50% จากการตาก 2 วันเหลือ 1 วัน หรือจากตาก 1 วันเหลือแค่ครึ่งวันแล้วแต่ชนิดของปลา ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากรอบการผลิตที่เพิ่มขึ้น และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงกว่า 80% ทำให้มีรายได้ของชุมชนฯ เพิ่มปีละประมาณ 28,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มฯ ได้ต่อยอดสร้างโรงชำแหละขึ้น และอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อรับมาตรฐานอาหารและยา (อย.)