“ขนส่งทางบก” แนะนำ!! ประชาชนเลือกใช้แอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายเรียกมอเตอร์ไซค์วิน

ผู้ชมทั้งหมด 298 

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!! ประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการให้บริการที่เป็นธรรม ในราคาที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะให้มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ในปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยการเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นให้สังเกตตัวรถ ต้องจดทะเบียนเป็นรถ สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ซึ่งจะมีการจดทะเบียนถูกต้องและมีการจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสาร ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่สิ้นอายุ) ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ทั้งนี้ ให้สังเกตข้อมูลคนขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถ จะต้องถูกต้องตรงกันเพื่อให้ได้รับการให้บริการที่ถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ ณ สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ณ สำนักงานขนส่งที่สถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่

โดยหลังจากจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่นเช่า ซื้อ หรือใช้เสื้อวินของตนในการรับจ้าง และจะต้องขับรถรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ต้องไม่นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่น ที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถ หากฝ่าฝืนคณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่

ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชน กรมการขนส่งทางบกของย้ำให้ประชาชนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกรับรองแล้วเท่านั้น โดยปัจจุบันได้รับรองแล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab), โรบินฮู้ด (Robinhood), แกร็บ (Grab) และ แอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป (Airasia Superapp)

สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) และคนขับจะต้องใส่เสื้อคลุมของแอปพลิเคชัน เมื่อให้บริการด้วย ซึ่งผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ เช่นเดียวกันกับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั่วไป และเมื่อเกิดอุบัติเหตุยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้ประสบภัยฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน กระทำความผิดกฎหมาย เช่น กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ฯลฯ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584”  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบกได้ตลอด 24 ชั่วโมง