“ขนส่ง” ร่วมกับ คปภ. เปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.

ผู้ชมทั้งหมด 410 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ คปภ. เปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เริ่มใช้ 1 พ.ค. นี้

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. กรมการขนส่งทางบก นำโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับที่ถูกต้อง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดให้มีประกันภัยภาคบังคับและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของประกันภาคบังคับที่เจ้าของรถหรือประชาชนต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบในการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระในการจัดเก็บเอกสารตารางกรมธรรม์ในรูปแบบกระดาษทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการนำระบบราชการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จะมีการเริ่มดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบ CMIS (Compulsory Motor Insurance System) ของสำนักงาน คปภ. และระบบ MDM (Master Data  Management) ของกรมการขนส่งทางบก และทั้งสองหน่วยงาน จะต้องร่วมกันติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่จะให้มีการยกเลิกการใช้ตารางกรมธรรม์ในรูปแบบกระดาษ เพื่อประกอบการรับชำระภาษีรถประจำปี

กรมการขนส่งทางบก เชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์ ทั้งระบบประกันภัยและระบบการชำระภาษีรถประจำปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นรูปแบบที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป