“ขนส่ง” ร่วมมือ พีทีจี เปิดจุดบริการพักรถบรรทุก PT Max Camp

ผู้ชมทั้งหมด 824 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ พีทีจี เปิดจุดบริการพักรถบรรทุก PT Max Camp ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark ใช้ฟรี สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานีบริการ พีที สาขาวังน้อย 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก  PT Max Camp ภายในสถานีบริการ พีที สาขาวังน้อย 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่พนักงานขับรถบรรทุกสามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ PT Max Camp ที่บริษัท พีทีจี ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเป็นจุดพักรถขนาดใหญ่ และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงานขับรถโดยเฉพาะ

นายจิรุตม์ กล่าวว่า การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีทีสำหรับเป็นจุดบริการพักรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจในเครืออีกหลากหลายประเภท โดยได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีที สำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก หรือ Max Camp พร้อมจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้พนักงานขับรถบรรทุกเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 443 ราย รถบรรทุกจำนวนทั้งสิ้น 59,915 คัน จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ PT Max Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถานีบริการ พีที ที่มีจุดบริการพักรถบรรทุกจะมีป้ายข้อมูลและการบริการ แสดงสัญลักษณ์ PT Max Camp ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในพื้นที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านกลไกระบบมาตรฐาน Q Mark และร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สอดรับกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมในด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีจุดจอดพักรถบรรทุกที่เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับสำหรับจอดพักรถบรรทุกและรถยนต์ของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ที่กำลังจะถึงนี้อีกด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนดังกล่าว ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท พีทีจี เห็นได้ชัดเจนว่าภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้กลไกระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark เพื่อทำให้ระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีจี เปิดเผยว่า บริษัท พีทีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการสนับสนุนระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก จึงได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีทีสำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp

โดยบริษัท พีทีจี ได้เปิดให้บริการ PT Max Camp ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันมีจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp ในสถานีบริการ พีที จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และกำลังขยายสาขาไปตามเส้นทางหลักทั่วประเทศ ซึ่งภายในพื้นที่ PT Max Camp มีการจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับ อาทิ พื้นที่พักผ่อน ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า จุดชาร์จโทรศัพท์ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุก รวมถึงการจัดพื้นที่ไว้ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้จอดพักพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ ภายในบริเวณของสถานีบริการพีทียังมีร้านสะดวกซื้อ (Max Mart) และศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกไว้รองรับการเข้าใช้บริการของพนักงานขับรถบรรทุก และประชาชนทั่วไป