ขบ.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ผู้ชมทั้งหมด 438 

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และขับรถด้วยความระมัดระวังช่วงหน้าฝนแนะตรวจสอบ อุปกรณ์ส่วนควบ ความพร้อมของตัวรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้การใช้งานรถโดยสารและรถบรรทุกต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนขณะขับรถและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้หากพนักงานขับรถขับขี่ด้วยความประมาทรวมถึงตัวรถมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารและรถบรรทุกในการขนส่งให้มีความปลอดภัย ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการกวดขันและกำชับพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวังช่วงหน้าฝน และควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับรถในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี

ขณะขับรถให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่น ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันหรือการตัดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด หากรถยนต์ขัดข้องต้องจอดรถและให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสอบความพร้อมของรถ ความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก ระบบปัดน้ำฝนและสัญญาณไฟทั้งหมดของรถ เป็นต้น ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ทุกคัน ให้ยึดมั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าร่วงหล่น และตัวรถต้องติด GPS Tracking โดยผู้ประกอบการต้องติดตามการใช้รถของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด หากพบมีการกระทำผิด เช่น พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถทันที โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง

นายเสกสม กล่าวต่อไปว่า ด้านพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่พักผ่อนให้เพียงพอจะได้ไม่มีอาการอ่อนเพลียขณะขับรถ มีผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)รวมถึงต้องมีการตรวจสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทอื่นอย่างเคร่งครัด พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังไม่สิ้นอายุทั้งนี้หากพบพนักงานขับรถฝ่าฝืนกฎหมายหรือทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้รวมถึงจะดำเนินการลงโทษเจ้าของรถและผู้ประกอบการตามกฎหมายต่อไป