ขบ.ออกมาตรการ “บ้านใกล้ ออกทีหลัง – กลับไว บ้านไกล ออกไว – กลับทีหลัง”

ผู้ชมทั้งหมด 335 

ขบ.ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะดำเนินมาตรการจูงใจประชาชนให้ปฏิบัติตามนโยบาย “บ้านใกล้ ออกทีหลัง – กลับไว บ้านไกล ออกไว – กลับทีหลัง” หวังลดปัญหารถติดช่วงสงกรานต์ 65 พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งปรับลดอัตราค่าบริการ

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ได้จัดประชุมร่วมผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 39 ราย และสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 3 สมาคม โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการ ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการรณรงค์คนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ทีหลัง และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ก่อน เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลา การเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพฯ

โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ภายในรัศมี 200 – 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ “บ้านใกล้ ออกทีหลัง – กลับไว” โดยให้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 เมษายน 2565 และกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 เมษายน 2565 สำหรับมาตรการ “บ้านไกล ออกไว – กลับทีหลัง” ให้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 และกลับเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 โดยการเหลื่อมเวลาในการเดินทางดังกล่าวจะช่วยกระจายปริมาณการจราจรบนท้องถนน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการปรับลดอัตราค่าบริการ โดยผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางสามารถปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราค่าโดยสารที่กำหนด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

โดยในเบื้องต้น บริษัท NEX Express จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ประกาศลดค่าโดยสาร 20% เหลือเพียง 168 บาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 745 สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช สายที่ 488 สุราษฎร์ธานี – ตรัง และสายที่ 727 สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต ประกาศลดค่าโดยสาร 20% ทั้งนี้การปรับลดเป็นไปตามวันเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางปรับลดอัตราค่าเช่าเหมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยได้ตอบรับเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเหมาพิเศษสำหรับการเดินทาง ระหว่างวันที่ 6 – 12 เมษายน 2565 วันละ 4,999 บาท ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทาง วันละไม่เกิน 400 กิโลเมตร ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย