ขร.สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ บ้านมหาเมฆ พาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก่อนใคร

ผู้ชมทั้งหมด 1,353 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เรียน รู้ รักษ์ ราง” ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการพาน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆได้มาทำความรู้จักกับระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง รวมถึง ระบบการทำงานต่างๆ ของรถไฟฟ้า ผ่านการศึกษาดูงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ เพื่อที่จะเปิดให้มาใช้บริการในเร็ววันนี้

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโครงการการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้ง เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นตัวการสำคัญในการทำให้อากาศร้อนขึ้น ซึ่งการที่ ขร. รฟม. และม. มหิดล พาน้องๆ จากบ้านมหาเมฆ มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานของระบบขนส่งทางราง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและความสำคัญของการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ผ่านการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากการพาน้องๆ บ้านมหาเมฆมารับฟังการบรรยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วนั้น ได้มีการพาไปเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ ศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานต่างๆ ของรถไฟฟ้าที่ให้บริการและกำลังจะให้บริการในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการตระหนักถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าแท้จริง จึงได้มีการพาให้น้องๆ ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือที่เรียกกันว่า Monorail สายแรกของประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำ ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในครั้งนี้  ไปบอกเล่าให้ผู้คนรอบข้างได้รับทราบถึงข้อดีของการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง และหันมาเลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ขร. ยังนำอุปกรณ์กีฬา มามอบให้บ้านเด็กสงเคราะห์มหาเมฆ เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแรงสนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมสันทนาการ ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด