ขร.เช็คความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 23 สถานี ชี้เปิดทดลองนั่งยอดผู้โดยสารพุ่งนิวไฮ

ผู้ชมทั้งหมด 19,893 

ขร.ตรวจเช็คความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทั้ง 23 สถานี ก่อนเปิดเต็มทั้งสาย 19 มิ.นี้ ชี้ยอดผู้โดยสารทดลองใช้บริการสายสีเหลืองพุ่งสถิติ New High! 50,670 คนเที่ยว

ดรพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทั้ง  22 สถานี ระหว่างสถานีภาวนา ถึงสถานีสำโรง และขยายระยะเวลาให้บริการเป็น 06.00 – 20.00 น. ทำให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มีประชาชนมาใช้บริการสูงเป็นสถิติจำนวน 50,670 คน-เที่ยว รวม 12 วัน(ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2566 วันแรกของการเปิดทดลองใช้บริการ ถึง 14 มิถุนายน 2566) มีประชาชนที่มาทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองรวมทั้งสิ้นจำนวน 399,886 คน-เที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมาก และจากการเปิดทดลองพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด  แต่ยังคงต้องมีการปรับระบบเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม และให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ดร.พิเชฐฯ กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านการบริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ที่สถานีลาดพร้าว (YL01) สำหรับการเปิดการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ตลอดสาย จำนวน23 สถานี เพื่อตรวจเช็คความพร้อมก่อนเปิดให้บริการประชาชนเต็มทั้งสาย โดยจากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการให้บริการของ ขร. ร่วมกับ รฟม. บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการ (PCYL) พบว่า ที่สถานีลาดพร้าว (YL01) โครงสร้างอาคารสถานีหลักและทางเดินเชื่อมกับสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งลิฟต์ บันได้เลื่อน ตู้จำหน่ายบัตรโดยสารแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดงานโครงสร้างและทดสอบระบบ ซึ่ง ขร. ได้เร่งรัดให้ รฟม. EBM ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งสถานีลาดพร้าวและสถานีอื่นๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อพร้อมให้บริการเต็มทั้งสายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นี้ 

ทั้งนี้ ในส่วนของอาคารจอดแล้วจรของสถานีศรีเอี่ยม (YL17) ที่มีจำนวน 7 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,800 คันตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม ปัจจุบันสามารถใช้บริการได้บางส่วน ซึ่งจะทยอยเปิดให้ครบในเร็วๆ นี้ ขณะที่อาคารจอดแล้วจรบริเวณสถานีลาดพร้าว จะใช้ร่วมกับอาคารจอดแล้วจร 9 ชั้น ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงทางเชื่อมทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้กับอาคารสถานีลาดพร้าว (YL01) เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการในอนาคตต่อไป 

ส่วนของความพร้อมของศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) และความพร้อมในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวนทั้งหมด 30 ขบวน ปัจจุบันได้มีการทดสอบการเดินรถจากสถานีลาดพร้าว – สถานีสำโรง ครบทุกขบวนแล้ว ซึ่งไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ประชาชนผู้ใช้บริการต่างประทับใจในการโดยสารและความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ในกรณี กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในขบวนรถผู้โดยสารสามารถติดต่อมายังศูนย์ควบคุมการเดินรถได้ทันที โดย รฟม. EBM และบริษัทที่ปรึกษา PCYL จะมีการร่วมประชุมเป็นระยะเพื่อประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเปิดให้บริการตลอดสายต่อไป 

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ประชาชนท่านใดที่ได้ร่วมทดลองการให้บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองแล้ว สามารถบอกเล่าความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นได้ที่ Facebook Fanpage : กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เพื่อที่กรมฯ จะนำข้อมูลที่ได้ไปประสานให้ผู้ให้บริการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่เคยได้ทดลองการให้บริการสายสีเหลือง มาร่วมกันทดลองและสัมผัสประสบการกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศ ขร. เชื่อมั่นว่าการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมทั้งสายสีต่าง ๆ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในอนาคต จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดการปล่อยมลพิษ รวมทั้งทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย สร้างความสุขในการเดินทางระบบรางให้กับคนไทย