ขสมก. ยันเร่งปรับปรุงภายใน 15 วัน เหตุรถโดยสารขาดระยะ

ผู้ชมทั้งหมด 859 

ขสมก. ชี้แจงจำนวนรถโดยสารเหลือ 2,885 คัน ประกอบกับขาดคนขับรถกว่า 700 คน ส่งผลให้รถโดยสารขาดระยะ พร้อมเร่งปรับปรุงภายใน 15 วัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีเพจเฟซบุ๊ครถเมล์ไทยแฟนคลับ โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาสรุปได้ว่าในช่วงเวลา 20.00 น. ประชาชนต้องรอรถโดยสารประจำทางนานหลายชั่วโมง จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 

โดยปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารประจำการ จำนวน 2,885 คัน ลดลงจากเดิมประมาณ 200 คัน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่ารถโดยสาร และขสมก.ก็ไม่สามารถนำรถออกวิ่งให้บริการได้ทั้งหมด เพราะต้องสำรองรถโดยสาร 5% เผื่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน ทำให้ขสมก. มีรถโดยสารออกวิ่งในแต่ละวันเพียง 95% หรือวันละประมาณ 2,740 คัน นอกจากนี้ ขสมก.ยังขาดอัตรากำลังพนักงานขับรถโดยสารอีกกว่า 700 คน ส่งผลให้ขสมก. มีอัตรากำลังพนักงานและจำนวนรถโดยสาร ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. ยังคงมีรถโดยสารของ ขสมก. วิ่งให้บริการ ซึ่ง ขสมก.ไม่ได้มีการปรับลดเที่ยววิ่งจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากในบางเส้นทางอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดเดินรถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ ความถี่ในการปล่อยรถ จำนวนเที่ยววิ่ง จำนวนรถโดยสาร และจำนวนพนักงานประจำรถทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงต้องขออภัยประชาชนผู้ใช้บริการในความไม่สะดวก 

ทั้งนี้ ขสมก. จะเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน พร้อมกันนี้ขสมก. ยังได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน QR Codeในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือติชมการให้บริการของ ขสมก. โดยจะนำสติกเกอร์ QR Code ไปติดที่หลังเบาะที่นั่งบนรถทุกที่นั่งและบริเวณต่างๆ ภายในรถโดยสารประจำทาง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนา/ปรับปรุง ขสมก.ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป