ขสมก.เดินรถเฉพาะกิจฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

ผู้ชมทั้งหมด 1,479 

ขสมก.เดินรถเฉพาะกิจฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 13 ต.ค.นี้

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   ขสมก. จึงจัดเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

1. จัดเดินรถโดยสารธรรมดา วิ่งให้บริการฟรี  ในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ จำนวน 5 เส้นทาง ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดรถคันแรกออกจากท่าต้นทาง เวลา 08.00 น. คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทาง เวลา 16.00 น. โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 20 นาที โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้       

เส้นทางที่ 1  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง, เส้นทางที่ 2  สโมสรทหารบก – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง, เส้นทางที่ 3  สนามศุภชลาศัย – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ – ส่งบริเวณกรมทางหลวง, เส้นทางที่ 4  สนามหลวง – อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม, เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่- อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯจอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม

ทั้งนี้  จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดจอดรับ – ส่ง บริเวณกรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK ให้กับประชาชน ก่อนเดินทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

2. จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งรับ – ส่งประชาชน ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (วิ่งวน) จำนวน 15 คัน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด