คจร.ไฟเขียวแผนแม่บทMR – Map10เส้นทาง

ผู้ชมทั้งหมด 444 

คจร.เคาะแผนแม่บทพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งมวลชนถนน ร่าง สร้าง MR – Map 10 เส้นทางทั่วไทย เตรียมนำร่อง 4 เส้นทางเชื่อมออก-ตก คาดเริ่มก่อสร้างปี 65 หวังยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางด้านขนส่ง โลจิสติกส์อาเซียน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติร่างโครงข่ายแผนแม่บท MR – Map (ทางด่วนร่วมมอเตอร์เวย์-ทางรถไฟ) ที่กระทรวงคมนาคมนำเสนอ  10 เส้นทาง  มีระยะทางรวม 6,530 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคจร.ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างนำร่องก่อนใน 4 โครงการที่มีศักยภาพ  ประกอบด้วย 1. เส้นทาง MR8 ชุมพร – ระนอง ระยะทาง 91 กิโลเมตร  2. เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ระยะทางรวม 283 กิโลเมตร 3.  เส้นทาง MR2 หนองคาย (ด่านหนองคาย) – แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง ระยะทาง 297 กิโลเมตร และ 4. เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) – อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา – อุบลราชธานี ระยะทาง 404 กิโลเมตร โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างโครงข่ายแผนแม่บท MR – Map 

สำหรับการดำเนินโครงการ MR – Map นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับการบูรณาการระหว่างระบบรางและถนนในการพัฒนาโครงข่ายให้เป็นระบบเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและประตูการค้า แก้ปัญหาจราจร ลดปัญหาการเกิดคอขวดของการเดินทางทั้งระบบถนนและระบบรางของทั้งประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการให้จัดทำระบบฟีดเดอร์ (Feeder )จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ออกไปยังชุมชน จำนวน 3 เส้นทาง โดยใช้รถโดยสารขนส่งมวลชนแบบพิเศษตามมติคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี และคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้จังหวัดปทุมธานี กรมการขนส่งทางบ(ขบ.) และกรมทางหลวง(ทลง) เร่งดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปีนี้ และรายงานผลการดำเนินการให้ คจร.รับทราบ 

โดยเส้นทางระบบฟีดเดอร์เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้ารังสิตจำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – ธัญบุรีคลอง 7 ใช้เส้นทางถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ระยะทางประมาณ 19.3 กิโลเมตร, เส้นทางที่ 2 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) โดยใช้เส้นทางถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนคลองหลวงหน้า ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ระยะทางประมาณ 19.1 กิโลเมตร เป็นระยะแรกก่อน หากสถานีรถไฟฟ้า ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) เปิดใช้ก็ปรับเส้นทางต่อไป และเส้นทางที่ 3 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – แยก คปอ. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ระยะทาง 10.6 กิโลเมตร

ส่วนรถฟีดเดอร์ที่จะนำมาให้บริการนั้นจะต้องสอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) หาผู้ประกอบการเดินรถด้วยมาตรฐาน EV ขณะเดียวกันรถจะต้องรองรับผู้พิการด้วย ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางต่อไป

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการอนุมัติ แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master Plan : EPMP) และแก้ไขปัญหาจราจร และได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนแผนต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้