คณะเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานตรวจเข้มด้านความปลอดภัยก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 133 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับนางจิรภาพร ปานะชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัย ประจำปี 2567 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร

โดยในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและการก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับ อาทิ มาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และคานทางวิ่งรถไฟฟ้า การทำงานด้วยนั่งร้านและกระเช้า การยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยเครื่องจักรภายในแนวรั้วเขตก่อสร้างและการปิดเบี่ยงจราจรเมื่อมีงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โครงการฯ ได้ดำเนินการ เพื่อให้คณะฯ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044