คปอ.รฟม. ตรวจเข้มพื้นที่ปฎิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 445 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณ สถานีแคราย (PK02) สถานีสนามบินน้ำ (PK03) และสถานีสามัคคี (PK 04) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ รฟม. ยังคงกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย ในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ภายในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด รวมทั้งการเตรียมเพิ่มความถี่ของการจัดรถฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” โดยประชาชนสามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี