คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบปลอดภัยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 3,078 

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงพื้นที่บริเวณสถานีศรีย่าน และสถานีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

การยึดติดป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและมาตรฐานการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line@ mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044