“คมนาคม”รับ4ข้อพิจารณาเยียวยารถสองแถว

ผู้ชมทั้งหมด 1,005 

“คมนาคม” รับ 4 ข้อผู้ประกอบการรถโดยสารธารณะ หมวด 4 (รถสองแถว) ขอให้เยียวยาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือและรับหนังสือจากนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นายอีซา ยะลาน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และตัวแทนเครือข่ายฯ ขอให้เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นางสุขสมรวย วันทนียกุล กล่าวว่า ตัวแทนผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะประเภท 4 (รถสองแถว) ได้มาขอพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงฯ พิจารณากำหนดมาตราการช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ หมวด 4 (รถสองแถว) เนื่องจากได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ยกเว้นการจัดเก็บค่าตอบแทนรถโดยสารรายเดือนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ หมวด 4 (รถสองแถว) เป็นระยะเวลา 1 ปี, 2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อสัญญารายปีของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 (สองแถว) และผ่อนผันการต่อสัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปี

3. ยกเว้นการตรวจสภาพรถกลางปีของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 (รถสองแถว) และ4. ยกเลิกการทำประกันภัยประเภท 3 ของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 (รถสองแถว) เนื่องจากรถโดยสารทุกคันมีเงินค้ำประกันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คันละ 5,000 บาท และมี พ.ร.บ. ภาคบังคับคุ้มครองผู้โดยสาร

ทั้งนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม โดยรับข้อเสนอไว้พิจารณาพร้อมสั่งการให้ ขสมก. และ ขบ. นัดประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะโดยเร็วต่อไป