“คมนาคม”เริ่มทดลองระบบเก็บค่าผ่านแบบไม่มีไม้กั้นธ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,267 

“รมว.คมนาคม” ลั่น ธ.ค.นี้ทางด่วน มอเตอร์เวย์เริ่มทดลองระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow โดยการใช้เทคโนโลยี Video Tolling แบบ AI ที่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถโดยอัตโนมัติ สามารถทำหน้าที่บันทึกทะเบียนรถ เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางเป็นรายเดือน เช่นเดียวกับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ พร้อมเปิดเต็มรูปแบบ ม.ค. 64

                นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.)  และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมถึงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ระหว่าง 3 หน่วยงานดังกล่าวกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นั้นจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) พร้อมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านคมนาคมทางบกของไทยอีกด้วย

โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow นั้นเป็นการใช้เทคโนโลยี Video Tolling แบบ AI ที่สามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติที่ทำหน้าที่บันทึกทะเบียนรถ และสามารถเรียกเก็บค่าผ่านทางเป็นรายเดือนได้เช่นเดียวกับระบบเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 

ทั้งนี้ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นนั้นในระยะแรกคาดว่าจะสามารถเริ่มนำร่องใช้กับมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ในช่วงเดือน ธ.ค. 63 ซึ่งจะเป็นระบบ M-Flow ทุกช่องเก็บเงิน โดยจะยกเลิกช่อง M-Pass และช่องเงินสด และพร้อมเปิดให้บริการประชาชนใช้งานอย่างเต็มรูปแบบช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ม.ค. 64

ขณะที่กทพ.จะเริ่มนำร่องที่ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ในช่วง ก.พ. 64 จากนั้นทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงเอกชนที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการทางด่วน มอเตอร์เวย์ รวมถึงโทลเวย์ เร่งขยายผลให้ครบทุกด่านภายในสิ้นปี 64 อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวมีการใช้ในหลายประเทศแล้ว เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สเปน เป็นต้น