“คมนาคม”เร่งสรุป7ข้อเสนอนกแอร์บินเบตง

ผู้ชมทั้งหมด 1,700 

“คมนาคม” เร่งสรุป 7 ข้อเสนอนกแอร์เปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง-เบตง กลาง ธ.ค.นี้ หวังเปิดบินได้ไตรมาส 1/64 ขณะที่ “นกแอร์” เปิดราคาตั๋วเที่ยวละ 3,000 บาท พร้อมเปิดบริการต่อรถอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ว่า การประชุมคณะทำงานประชุมร่วมกับผู้บริหารสายการบินนกแอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอการเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – เบตง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ว่า ตนได้ให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ไปดำเนินการปรับปรุงในรายละเอียด 7 ข้อเสนอที่ขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในการปฏิบัติการบิน เส้นทาง ดอนเมือง-เบตง ให้ชัดว่าแต่ละเรื่องมีภาระต้นทุนอย่างไร โดยให้นำกลับมาเสนออีกครั้งกลางเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งจะเชิญทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. มาหารือเพื่อขอสนับสนุนส่วนลดค่าบริการภาคพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย

สำหรับ 7 ข้อเสนอในเบื้องต้นนั้นประกอบด้วย 1.สนับสนุนด้านความปลอดภัย 2.สนับสนุนด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3.สนับสนุนด้านการรับประกันจำนวนผู้โดยสารบัตรโดยสารและที่นั่งในการทำ Block seat (Hard block) ระยะแรกไม่น้อยกว่า 75% หรือ 64ที่นั่ง เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการบิน และในระยะถัดไป 60% หรือ 52 ที่นั่ง 4.ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 3 ปี 5. สนับสนุนส่วนลดค่าบริการภาคพื้น 6.สนับสนุนการบริการเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินเบตง และ 7. สนับสนุนส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 

ทั้งนี้การดำเนินการพิจารณาหาข้อสรุปทั้ง 7 ข้อของสายการบินนกแอร์ รวมถึงความพร้อมของสายการบินที่จะมาทำการเปิดบินที่ท่าอากาศยานเบตงน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือน มี.ค.64 ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จใกล้เคียงกับการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของท่าอากาศยานเบตง ด้านการบริหารความปลอดภัยด้านการบิน รวม 72 ข้อ ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจพบตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา หากทุกอย่างแล้วเสร็จไม่มีปัญหาอะไร ในช่วงไตรมาส 1/64 ก็น่าจะเปิดให้บริการได้

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NOK กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทำการศึกษาว่าจะเปิดทำการบินหรือไม่ โดยจะขอดูการสนับสนุน 7 ข้อที่เสนอไปก่อนว่าจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด แต่เบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้กำหนดราคาค่าบัตรโดยสารเส้นทาง ดอนเมือง-เบตง ไว้แล้วที่ประมาณ 3,000 บาทต่อเที่ยว ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากการที่หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนตาม 7 ข้อที่เสนอไป นอกจากนี้ยังมีแผนว่าหากเปิดทำการบินจะขอพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานเบตงจัดทำเป็นเคานเตอร์ที่ให้การบริการต่อรถ (Fly’n’Ride) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงโรงแรมที่พักให้แก่นักท่องเที่ยว