คมนาคมเร่งสานฝันลงทุนแลนด์บริดจ์หนุนไทยเป็นฮับขนส่ง

ผู้ชมทั้งหมด 624 

คมนาคม เร่งสานฝันลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ หวังช่วยหนุนไทยเป็นฮับขนส่ง คาดเสนอแผนเข้าครม.ได้กลางปี 65 ด้านสนข. แย้มปลายปีนี้เริ่มเห็นความชัดเจนกรอบการลงทุน ดึงกระทรวงพลังงานศึกษาลงทุนท่อส่งน้ำมัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการแลนด์บริดจ์นั้นเป็นโครงการในแผนงานปี 2564 ที่กระทรวงคมนาคมจะต้องเดินหน้า หลังได้ที่ปรึกษาแล้ว โดยในขณะนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่หร่างดำเนินการศึกษาแผนการลงทุน โดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จกลางปี 2565 ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งสรุปผลศึกษา เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดำเนินการเปิดประมูลให้ได้ภายในปี 2565 โดยช่วงระหว่างดำเนินการศึกษานั้นจะดำเนินการควบคู่ขนานไปกับจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ส่วนรูปแบบการลงทุนจะให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุน PPP เหมือนโครงการใน EEC

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 100,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างท่าเรือฝั่งจ.ระนอง และฝั่งจ.ชุมพร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ขนานไปกับมอเตอร์เวย์ ระยะทาง 120 กิโลเมตร รวมถึงจะมีการสร้างท่อส่งน้ำมันด้วย โดยให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเดินทางขนส่งของอาเซียน ทั้งนี้โครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง และการขนอาเซียน

“โครงการแลนด์บริดจ์จากผลศึกษาของกระทรวงคมนาคมไม่จำเป็นต้องขุดคลองเพื่อเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพราะใช้เงินลงทุนมหาศาล ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการลงทุนในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านแลนด์บริดจ์ โดยแต่ละฝั่งทะเลจะมีท่าเรือน้ำลึก และเชื่อมต่อผ่าน MR-Map หรือการเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายทางถนนมอเตอร์เวย์ และรถไฟ โดยเลือกใช้เส้นทางที่มีระยะสั้นสุด เพื่อผลักดันให้เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ใหม่ของภูมิภาคอาเซียน จากเดิมที่ต้องใช้ช่องแคบมะละกา สำหรับการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ ปัจจุบัน ครม.ได้อนุมัติงบศึกษาโครงการแล้ว ปีหน้าจะได้เห็นภาพรวมของแลนด์บริดจ์ว่าจะเป็นอย่างไร”

นายปัญญา  ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ในขณะนี้ สนข.อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งท่าเรือทั้งฝั่งจ.ระนอง และฝั่ง จ.ชุมพร ซึ่งต้องเลือกช่วงที่แคบที่สุด และต้องดูดูความเหมาะสมของพื้นที่ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อีกรอบ โดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

ขณะเดียวกันทางที่ปรึกษาโครงการก็อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจากับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องว่ามีความต้องการอะไร ปัญหา อุปสรรคเป็นอย่างไร ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวเส้นทางที่จะพัฒนา และต้องไปศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรด้วย ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดกรอบการลงทุน และกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้จะมีความชัดเจนเรื่องกรอบการลงทุน ทราบตำแหน่งท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง และแนวเส้นทางรถไฟ และมอเตอร์เวย์ อย่างไรก็ตามการศึกษาแผนการลงทุนทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางปีหน้า