คมนาคม ยืนยันเลขสายรถเมล์ใหม่ไม่สับสนง่ายต่อการจดจำ มีวงเล็บเลขสายรถเมล์เดิมไว้ด้านข้าง

ผู้ชมทั้งหมด 527 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น โดยกระทรวงคมนาคม  ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตามแผนปฏิรูปฯ จึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ตามความต้องการของประชาชน โดยให้นำขีดออกและต่อท้ายด้วยวงเล็บสายรถเมล์เดิม เช่น 1-15 เปลี่ยนเป็น 115 (150 เดิม) ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อให้หมายเลขเส้นทางเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบและมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนักเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จนกว่าประชาชนเกิดความคุ้นชิน พร้อมทั้งเร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบก และ ขสมก. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการเดินรถให้ครบทั้งโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ขบ.จะร่วมกับ ขสมก. เร่งรัดในการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามโครงข่ายเส้นทางปฏิรูป และพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ง่ายต่อการจดจำของประชาชน ส่วนตัวอักษรหมายเลขสายรถกรมการขนส่งทางบกไม่ได้กำหนดฟอนต์ตัวอักษร เพียงขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ตัวอักษรมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น อย่างไรก็ตามการปฏิรูปดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยเสนอตัวรถที่มีสภาพใหม่ สะดวกสบาย กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทำให้ระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการดำเนินดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป