“คมนาคม” เตรียมเสนอ ครม. มิ.ย.นี้ หนุน บขส. เปิดศูนย์ขนส่งสินค้า

ผู้ชมทั้งหมด 332 

“คมนาคม” เตรียมเสนอ ครม. มิ.ย.นี้ อนุมัติแผน บขส. เปิดศูนย์ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ เล็งจับมือเอกชนเป็นฟีดเดอร์ส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ 5 ปีข้างหน้าไม่ต่ำ 500 ล้านบาท  

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้บริการรถโดยสารของ บขส. นั้นมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการลดน้อยลง เนื่องจากการเดินทางหันไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีแผนที่จะพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (one stop service) เพื่อรองรับบริการการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เต็มตัว และยังมีแผนที่จะร่วมกับเอกชนในการส่งต่อสินค้าที่ขนส่งผ่านรถโดยสาร บขส.มายังฮับต่างๆ และเอกชนเป็นฟีดเดอร์ในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามจุดหมายปลายทางแบบ Hub to Door

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ นั้น กระทรวงคมนาคมจะต้องนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนและแก้ไขมติ ครม.เมื่อปี 2502 ที่กำหนดเพียงให้ บขส. มีหน้าที่ในการขนส่งเฉพาะผู้โดยสารเป็นหลัก เพื่อปรับให้ บขส.ได้รับอนุมัติให้สามารถดำเนินการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง บขส. มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของ บขส.นั้นจะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และยังเป็นการชดเชยรายได้ของธุรกิจให้บริการรถโดยสารที่มีรายได้ลดลงต่อเนื่องอีกด้วย จากปัจจุบันนั้น บขส.รับจ้างขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์อย่างไม่เป็นทางการมีรายได้ราว 200 บาทต่อปี ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้เข้ามาดำเนินธุรกิจส่วนนี้ และสามารถดำเนินการแบบครบวงจรได้ตามแผนก็มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 15% ต่อปี และโตต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

“ปัจจุบันความต้องการของการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มีเพิ่มขึ้นอีกทั้งบขส.ยังมีจุดแข็งในด้านของเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง บขส. สามารถใช้พื้นที่ใต้ท้องรถยนต์ หรือปรับปรุงรถโดยสารรองรับการขนส่งสินค้าได้ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติให้ บขส. ดำเนินการอย่างเต็มตัว ก็เชื่อว่าจะเป็นผลบวกต่อบขส. ที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้”