“คมนาคม” เร่งติดตั้งงาน O&M มอเตอร์เวย์ M6-M81 ลั่นเปิดบริการปลายปี 66

ผู้ชมทั้งหมด 499 

คมนาคม เร่งเดินหน้าติดตั้งงาน O&M มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช บางใหญ่-กาญจนบุรี ใช้ระบบ Free Flow เพิ่มความสะดวก ลั่นปลายปี 66 เปิดให้บริการทดลองใช้ฟรี 3 เดือน ก่อนเริ่มเก็บค่าบริการ ม.ค. 67  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานติดตั้งระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ว่า  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม  ผู้บริหารและตัวแทนกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) เป็นโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ดำเนินโครงการฯ ให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance (O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost  ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้กรมทางหลวงดำเนินการในขั้นตอนการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนมาตามลำดับ

กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งถือเป็นการใช้รูปแบบ PPP ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงที่เป็นโครงการแรกในรอบกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนและบุคลากรของภาครัฐได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โครงการนั้นกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้เร่งผลักดันการก่อสร้างทั้งในส่วนการก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งงานระบบภายใต้สัญญา PPP ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ซึ่งในขณะนี้ สายบางปะอิน – นครราชสีมา นั้นมีความคืบหน้างานก่อสร้างโยธา 96% สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี มีความคืบหน้างานโยธาก่อสร้าง 62%

โดยทั้ง 2 โครงการมีเป้าหมายเปิดให้ทดลองใช้บริการปลายปี 2566 ประมาณ 3 เดือน จากนั้นในเดือนมกราคม 2567 จะเริ่มเก็บค่าบริการ ซึ่งหากเปิดให้บริการก็จะช่วยสร้างความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆ และเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะลงทุนโครงข่ายเส้นทางเพิ่มเติม มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา จะขยายเชื่อมต่อไปยังจ.หนองคาย จ.บึงกาฬ และอุบลราชธานี ส่วนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี มีแผนจะพัฒนาเชื่อมโยงไปยังเมียนมา และเชื่อมโยงมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม – ชะอำไปยังภาคใต้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญระหว่างกรมทางหลวงและกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ซึ่งเป็นการรวมตัวของ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STECON) และ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)

โดยรายละเอียดของสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การก่อสร้างด่านและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น M – Flow ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทาง อาคารศูนย์ควบคุมและอาคารสำนักงานต่างๆ 

ส่วนในระยะที่ 2 เมื่อเปิดเส้นทางให้บริการ กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะทำหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางและนำส่งรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดให้แก่กรมทางหลวง บริหารจัดการและควบคุมการจราจร ซึ่งรวมถึงงานกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาถนนและงานระบบทั้งหมดของโครงการ เป็นระยะเวลา 30 ปี

หลังเปิดให้บริการ โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับค่าก่อสร้างงานระบบและค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงาน และบำรุงรักษา โดยจะต้องรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข KPI ตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้