“คมนาคม” โยกย้าย3ตำแหน่งใหญ่ ดัน“ปริญญา”ขึ้นคุมทย.

ผู้ชมทั้งหมด 750 

“คมนาคม” โยกย้าย3ตำแหน่งเด้งอธิบดีทางหลวงชนบทเข้ากรุเป็นผู้ตรวจ ดัน “ปริญญา” คุมกรมท่าอากาศยาน ขณะที่ “อภิรัฐ” จากทย.นั่งแท่นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท “ศักดิ์สยาม” ย้ำเพื่อความเหมาะสม 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (14 ก.ย.) ได้มีมติอนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท (ทช.)ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง 

2.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท และ3. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวยืนยันว่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม