ครม.รับทราบ “ก.พลังงาน” เสนอลดค่าไฟเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

ผู้ชมทั้งหมด 7,425 

ครม.รับทราบแนวทาง “รมว.พลังงาน” เสนอปรับลดค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค.66 จาก 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย มีผลรอบบิล ก.ย.นี้ ด้าน “พีระพันธุ์” สั่งกรมธุรกิจฯ วางมาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มพิเศษที่ต้องใช้เบนซิน หวังลดภาระประชาชน

นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(18 ก.ย.2566) โดยระบุว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ในการพิจารณาปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า ลงจาก 4.10 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้มีผลในรอบบิลเดือน ก.ย.นี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และช่วยลดต้นทุนภาคเอกชน

ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า วันนี้ (18 ก.ย. 66) ในฐานะ รมว.พลังงาน ผมได้เสนอเรื่องปรับลดราคาไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ครม. หลังจากที่ ครม. มีมติรับทราบแนวทางการปรับลดค่าไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน (พน.) ลงเหลือหน่วยละไม่เกิน 4.10 บาท ในคราวการประชุม ครม. วันที่ 13 ก.ย. 66 โดย ครม. มีมติให้กระทรวงพลังงานดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อหาทางลดค่าไฟฟ้าลงอีก

หลังจากนั้น จึงได้รีบหารือกับผู้บริหารของ กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยเร่งด่วน มีความเห็นตรงกันว่าสามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงมาได้อีกในอัตราไม่เกินหน่วยละ 3.99 บาท หากเป็นนโยบายรัฐบาล โดย กกพ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

“วันนี้ผมจึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้งเพื่อให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ พน. เสนอ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ครม. มีมติเห็นชอบ จึงถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2566 อยู่ในอัตราไม่เกินหน่วยละ 3.99 บาท ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการปรับลดค่าไฟฟ้าลงสองครั้งในเจ็ดวันเป็นการทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานอย่างแท้จริง”

พร้อมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ของกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการ กกพ. ที่ช่วยกันทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ

สำหรับน้ำมันเบนซินนั้น ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ไปหาแนวทางปรับลดราคาหรือหามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซินในการประกอบอาชีพโดยเร่งด่วนต่อไป