ครม.อนุมัติ“คุรุจิต”อีกวาระนั่ง ปธ.ร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

ผู้ชมทั้งหมด 1,075 

ครม.ไฟเขียวต่ออายุ “คุรุจิต นาครทรรพ” นั่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย อีกหนึ่งวาระ และสมาชิกอื่น (ฝ่ายไทย) อีก 6 คน มีผล 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย.2566

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(14 ก.ย. 2564) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้ง โดยในส่วนของตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานนั้น ได้แต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย โดยอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่ออีกวาระหนึ่ง

รวมถึง สมาชิกอื่น (ฝ่ายไทย) อีก 6 คน ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ที่เป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คงองค์ประกอบเดิมตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2541 (เรื่อง การแต่งตั้งประธานร่วมและสมาชิกฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย) ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2566