ครม.เคาะแพ็กเกจส่งเสริมรถ EV ช่วง 4 ปี(ปี2565-2568)

ผู้ชมทั้งหมด 560 

ครม.เห็นชอบแพ็กเกจส่งเสริมใช้รถ EV ทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี ช่วง 4 ปี แบ่งเป็น ระยะแรกปี 2565-2566 จูงใจให้คนใช้รถEV ส่วนปี 2567-2568 มุ่งส่งเสริมผลิตรถ EV ในประเทศ

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้( 15 ก.พ. 2565) มีมติให้ขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เพื่อมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถ EV สู่การเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชีย ซึ่งมีทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อให้ราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแข่งขันกับรถยนต์ประเภทอื่นได้ โดยแบ่งการส่งเสริมเป็น 2 ระยะคือ

ระยะ 2 ปีแรก ระหว่าง ปี 2565-2566 ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถ EV ในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็ว ครอบคลุมทั้งการนำเข้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคัน รวมทั้งยกเว้นภาษีนำเข้า และลดภาษีสรรพสามิต รถกระบะ ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในประเทศ

และระยะ 2 ปีถัดไป ระหว่างปี 2567-2568 จะมุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้รถ EV ที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยจะยกเว้นภาษีนำเข้ารถEV สำเร็จรูปทั้งคัน แต่ยังคงมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตที่ทำให้ต้นทุนรถ EV ถูกลง รองรับความต้องการใช้ที่มากขึ้นในอนาคต