ครม.ไฟเขียวตั้ง “บอร์ด กฟผ.” ทั้ง 10 คน

ผู้ชมทั้งหมด 2,451 

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง บอร์ด กฟผ. ทั้ง 10 คน ขณะที่ “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” นั่งประธานฯ เตรียมดันวาระด่วน เลือก ผู้ว่า กฟผ.คนที่ 16

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (20 ก.พ. 2567) เห็นชอบ 10 รายชื่อ คณะกรรมการบริหาร กฟผ. (บอร์ดกฟผ.) ชุดใหม่ จำนวน 10 คน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ขณะที่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานบอร์ด กฟผ.

สำหรับรายชื่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

2.นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3.นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

6.นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.น.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง

9.นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า บอร์ด กฟผ. ชุดใหม่มีวาระสำคัญที่ต้องเร่งพิจารณา คือ การแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่ โดยบอร์ด กฟผ. จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากบอร์ดชุดที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ดังนั้น คาดว่า การแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ.จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้