ครม.ไฟเขียวตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการกฟผ. คนใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 10,647 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนใหม่ (คนที่ 16) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว