ครม.ไฟเขียว บขส. ลุยเต็มสูบธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

ผู้ชมทั้งหมด 861 

ครม.ไฟเขียว บขส. ลุยเต็มสูบธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ พร้อมจับมือกับไปรษณีย์ไทย ผู้ประกอบการเอกชนขนส่ง และขยายจุดกระจายสินค้า

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เห็นชอบการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2502 เรื่อง การเดินรถขนส่งต่างจังหวัด จากเดิมให้ บขส. รับภาระเดินรถเฉพาะรถโดยสาร เป็นให้ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้ บขส.สามารถดำเนินกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บขส.พร้อมจะเดินหน้าสานต่อนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมทั้ง บขส. จะร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ประกอบการเอกชนในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อขยายจุดกระจายสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด ขยายฐานลูกค้า เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่ประหยัดอีกด้วย