ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์ 7 วัน

ผู้ชมทั้งหมด 10,816 

ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เม.ย. 66 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง จำนวน 2 สายทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ประกอบด้วย 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด 2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน – บางพลี และช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2566 มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดังนั้นจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ดังกล่าวในวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศด้วย

นอกจากผลประโยชน์ทางตรงที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้จากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทางหลวงพิเศษและจากการประหยัดเวลาในการเดินทางแล้ว การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการที่ประชาชนสามารถนำเงินที่ประหยัดได้จากการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ และผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 227 ล้านบาท