คาร์โก้การบินไทย เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าเแบบดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์และตู้ KIOSK “THUNJAI”

ผู้ชมทั้งหมด 681 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้พัฒนาระบบการชำระเงินค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าในรูปแบบดิจิทัล สำหรับลูกค้าองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ “THUNJAI” (ทันจ่าย) ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และตู้ KIOSK “THUNJAI” (ทันจ่าย) บริเวณหน้าห้องแคชเชียร์ ชั้น 2 อาคารคลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก และบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชำระเงินออนไลน์สำหรับธุรกิจ ในการพัฒนาระบบการชำระเงินดังกล่าว สำหรับผู้ใช้บริการคลังสินค้าการบินไทยที่สนใจชำระค่าบริการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านลิ้งก์ https://www.digio.co.th/thunjai-bpsp

อย่างไรก็ตามการชำระค่าบริการคลังสินค้าการบินไทย ผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจของวีซ่าด้วยขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์แบบใหม่นี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น อาทิ ช่วยลดระยะเวลาการชำระเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast Lane) เพื่อรับใบเสร็จได้เลย หลังจากชำระเงินด้วยระบบออนไลน์แล้ว พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ทั้งนี้ ด้วยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจวีซ่าเพียงใบเดียวยังสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้อีกด้วย ทำให้ขั้นตอนการปล่อยสินค้ามีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ SUPPORT.PIMBILL@DIGIO.CO.TH