คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ชมทั้งหมด 1,692 

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่ม ปตท.เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่โครงการคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for chance) ของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน” ซึ่งโครงการ Café Amazon for chance เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคม อาทิ ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ เข้ามาทำงานเป็นบาริสต้าในร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยผลกำไรจากการดำเนินงานจะนำไปใช้เพื่อขยายผลในการสร้างสาขาเพื่อผู้ด้อยโอกาสแห่งต่อไป