จบใหม่มาทางนี้! บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 806 

จบใหม่มาทางนี้! บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ในโครงการ “Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us” ร่วมเป็นบุคลากรคุณภาพ เรียนรู้งานสายอาชีพพลังงาน ตอบรับเทรนด์แห่งโลกอนาคตและพร้อมเติบโตไปกับบ้านปูฯ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สถานการณ์  โควิด-19 ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยอย่างต่อเนื่อง บ้านปูฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะส่งต่อความช่วยเหลือของเราไปยังภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศผ่านกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจสู้ภัยโควิด-19

สำหรับโครงการ “Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us” นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็นการสานต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศที่ประสบปัญหาว่างงาน เนื่องจากความต้องการจ้างงานลดลง จึงเป็นที่มาให้บ้านปูฯ ตอบรับและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเดือนของพนักงานใหม่ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนี้ในสัดส่วนร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 7,500 บาท โดยบ้านปูฯ จะดูแลในส่วนที่เหลือ เรามีความพร้อมที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพของพวกเขา เพื่อให้เขาเป็นแรงงานคุณภาพที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับประเทศต่อไป”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ บ้านปูฯ เปิดโอกาสให้บัณฑิตอายุไม่เกิน 25 ปีที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน

สำหรับบัณฑิตผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากบ้านปูฯ เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนออนไลน์ และสัมภาษณ์ และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงานสัญญาจ้างเป็นเวลา 1 ปีในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยนอกเหนือจากการเสริมสร้างทักษะด้านพลังงานแล้ว สิ่งที่จะได้รับคือทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้วัฒนธรรม “บ้านปู ฮาร์ท” ที่เข้มแข็งที่จะพัฒนาศักยภาพไปตลอดชีวิต และเพิ่มทักษะและประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่กำลังปรับเปลี่ยนให้เท่าทันโลกยุค “Never Normal” ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Agility) มีการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพ และเป็นองค์กรการเรียนไม่รู้จบที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครร่วมโครงการกับบ้านปูฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน โครงการ “Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us” ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2) โดยผู้ร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและรู้จักบ้านปูฯ ดียิ่งขึ้น ผ่านการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนพนักงานบ้านปูฯ  จากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งร่วมรับฟังและพูดคุยกับ “ท้อฟฟี่ แบรดชอว์” เจ้าของพอดแคสต์ I HATE MY JOB จาก The Standard

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Banpu New Graduates Program 2021 Open House ทาง link  https://bit.ly/3k3SmCL ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ Facebook Banpu Career:

https://www.facebook.com/BanpuCareers/posts/971643436666407ผู้ที่สนใจโครงการฯ แต่ไม่สะดวกมาร่วมงาน สามารถส่งประวัติและหลักฐานการศึกษาเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ recruit@banpu.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2563