จีพีเอสซี จับมือพันธมิตรพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ขยะจากชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 482 

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง มูลนิธิโลกสีเขียว และ Precious Plastic Bangkok ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน ภายใต้โครงการ “BAANPHAI Upcycling Model” ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบดและหลอมพลาสติก เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากขยะพลาสติกและสร้างอาชีพ สร้างรายได้คืนสู่ชุมชน และยังเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกภายใน จ.ระยอง อีกด้วย