ชวนตรวจสุขภาพฟรี คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 – 12 ก.ค. 67

ผู้ชมทั้งหมด 133 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบีทีเอส, นายแพทย์วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี, นางสาว อรนุช จิยะจันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลวิมุต, นางสาวพัชชรัสสร์ วิริวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์,ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และนายวุฒิคุณ พันธุ์เกตุมงคล ผู้อำนวยการสายงานขาย บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) ร่วมจัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ “Balance your Life สร้างสมดุลกาย-ใจ ชะลอเสื่อมวัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างกลุ่มบริษัทบีทีเอส และ 8 พันธมิตรในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้รู้เท่าทันโรคภัย ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่แข็งแรง

สำหรับไฮไลต์บริการตรวจสุขภาพในปีนี้ คือการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง, ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI), ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตลอดจนการให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการจัดเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในวันแรกเป็นการจัดเสวนากับ นายแพทย์ รษิญะ อินทร์พยุง แพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพ และอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ “Balance Your Life ปรับไลฟ์สไตล์ สร้างสมดุล กาย – ใจ”

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี! ได้ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567  เวลา 10.00 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 – 617- 6000  Line official : @btsskytrain  และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘THE SKYTRAINs’