ซีอีโอ ปตท.สผ. คว้ารางวัล Thailand Executive of the Year

ผู้ชมทั้งหมด 250 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand Executive of the Year ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากงานประกาศรางวัล Asian Management Excellence Awards 2024 ซึ่งจัดโดย The Asian Business Review นิตยสารด้านเศรษฐกิจชั้นนำในสิงคโปร์ ฮ่องกง และตะวันออกกลาง รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างการเติบโตในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัล Thailand Employee Engagement of the Year ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “เพราะความสุขของพนักงานคือพลังงานขององค์กร” ทั้งในด้านนโยบาย สวัสดิการพนักงาน และการพัฒนาพนักงานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง