ญี่ปุ่นเปิดประเทศ การบินไทย กลับมาบินตรงสู่ฟุกุโอกะ เริ่ม 30 ตุลาคมนี้

ผู้ชมทั้งหมด 610 

การบินไทยจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาสุดพิเศษ ต้อนรับการกลับมาให้บริการ เส้นทางบินตรงสู่ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่ม 30 ตุลาคมนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ ต้อนรับการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในตารางบินฤดูหนาว 2565-2566 เริ่มวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบิน ดังนี้

เที่ยวบินที่ ทีจี 648 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.00 น. ถึงฟุกุโอกะ เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น), เที่ยวบินที่ ทีจี 649 เส้นทาง ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ออกจากฟุกุโอกะ เวลา 11.40 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.40 น.

สำหรับบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ชั้นประหยัดต่อท่าน เริ่มต้นที่ 15,385 บาท ชั้นธุรกิจต่อท่าน เริ่มต้นที่ 59,920 บาท สำรองที่นั่งและ ออกบัตรโดยสารตั้งแต่บัดนี้7 ตุลาคม 2565 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม- 15 ธันวาคม 2565 บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ เป็นราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจ สำหรับเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข (ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดตารางบิน พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชม.)